Mine II

Deze cursus is de tweede fase van de opleiding in het TDI Mine Diver Development Program. Deze cursus is niet bedoeld om duikers voor te bereiden op het evalueren van alle facetten van het mijnduiken. Het doel van deze cursus is het uitbreiden en bekritiseren van eerdere vaardigheden die in de TDI Cavern en Mine Diver Level I programma's zijn bereikt. De nadruk wordt gelegd op duikplanning en perfectionering van vaardigheden door daadwerkelijke mijnpenetratie. TDI Mine Diver II gebruikt dezelfde principes en technieken als de TDI Full Cave Course, inclusief het gebruik van dezelfde materialen en uitrusting. Dubbele certificering is echter niet toegestaan en afgestudeerden die in grotten willen duiken, moeten de TDI Full Cave Course afronden.

Interesse?

Voor wie is deze cursus:

Niveau I Mijnduikers die hun kennis en vaardigheden voor het duiken in ondergelopen mijnen willen uitbreiden.

Cursus vereisten:

 • Minimum leeftijd 18 jaar
 • Gebrevetteerd TDI Mijnduiker Niveau I

Wat je kunt verwachten te leren:

De volgende onderwerpen moeten tijdens deze cursus aan bod komen:

 • Beleid voor mijn- en grotduiken
 • Procedures en beheer voor het matchen van gas om ongelijke volumes op te nemen
 • Psychologische overwegingen
 • Uitrusting
  • Cilinder opties
  • Regelaar opties
  • Trimvest (BCD)/harnas opties
  • Haspel opties
  • Juiste weging
  • Uitrusting configuraties
 • Communicatie
  • Handsignalen
  • Lichtsignalen
  • Aanraakcontactsignalen
 • Zwemtechnieken
  • Lichaamshouding/trim
  • Controle over het drijfvermogen
  • Lijn volgen
  • Voortstuwingstechnieken
 • Fysiologie
  • Ademhalingstechnieken
  • Stressbeheersing
  • Decompressietheorie en de toepassing ervan op mijnduiken
 • Mijn omgeving
  • Soorten mijnen
  • Geologie
  • Structuur
  • Gevaren
  • Lokale toegangseisen
  • Relaties met landeigenaren
 • Behoud
 • Problemen oplossen
  • Noodprocedures
  • Uitval van apparatuur
  • Verzandingsomstandigheden
 • Analyse van ongevallen
 • Bespreking van duiktabellen en decompressietheorie
 • Mijn- en grotduiketiquette

Vaardigheden die je moet aantonen:

 Alle volgende informatie moet worden bepaald/verkregen en gebruikt bij de duikplanning:

 • Welk(e) materiaal(en) werd(en) uit de mijn gewonnen en volgens welke methode(n)
 • Zijn er toxische oplossingen of stoffen gebruikt of ontstaan tijdens het winningsproces en bestaat er een risico dat dergelijke stoffen achterblijven of dat er algemene verontreiniging optreedt
 • Verkrijg een gedetailleerde kaart van de mijn bij de mijnbouwonderneming of degene die verantwoordelijk is voor de locatie
 • Zijn er bekende of potentieel instortbare tunnels
 • Alle bekende toegangs- en uitgangen van de mijn, hun diepte en mogelijke noodtrajecten naar andere uitgangen.
 • Type(n) sediment in de mijn
 • Type plafondsteunen; d.w.z. van hout of metaal en hoe tekenen van slijtage op te sporen, type puin dat in de mijn is achtergebleven
 • Alle mogelijke verstrengelingspunten
 • Plaats, grootte en diepte van verticale afzuigschachten
 • Punten die de kwetsbare uitrusting van duikers, zoals lijnen, droogpakken enz. kunnen beschadigen
 • Lijnopties
 • Hoe de stabiliteit van een passage te beoordelen
 • Bestaande instortingspunten
 • Speciale uitrustingseisen
 • Type binnenkomst/uitgang
 • Hoe goed:
  • Een richtlijn invoeren
  • Volg een richtlijn
 • Gebruik van veiligheidshaspel in:
  • Procedures voor verloren duikers
  • Verloren lijn boor
 • Demonstreer
  • Adequate planning vóór de duik
  • Uitrusting controleren en afstemmen
  • Bubbelcontrole
  • Gespecialiseerde voortstuwingstechnieken in verschillende soorten stroming
  • Juiste controle over het drijfvermogen
  • Juiste lichaamshouding
  • Juiste stressanalyse (detectie en beheer)
 • Een richtlijn correct inzetten

   

 • Correct gebruik van richtings- en niet-richtingsgebonden lijnmarkeringen.

 • Correct volgen van een richtlijn met open en gesloten ogen (simuleren van verlies van zichtbaarheid)

 • Air share met een buddy met ogen open, de richtlijn volgend

 • Air share met een buddy met lichten uit en ogen dicht en gebruik contact op de tast, volgens de richtlijn

 • Verwijder en vervang masker terwijl je contact maakt volgens de richtlijn

 • Demonstreren van licht/handgebaren en aanraakcontact

 • Instandhoudings- en bewustzijnstechnieken

 • Referentie als back-up navigatie

 • Adequate anti-siltingtechnieken demonstreren

 • Simuleer een storing in het primaire licht en gebruik het reservelicht om de grot te verlaten

 • Demonstreer verloren lijn en verloren duiker oefeningen

 • Demonstreer het gebruik van haspels om sprongen en gaten te maken die nodig zijn in circuits en traverses om een continue richtlijn naar open water te handhaven

 • Identificeren en vermijden van potentiële gevaren, verstrikkings- en instortingspunten

Wat zit er voor jou in:

Na succesvolle afronding van deze cursus mogen afgestudeerden zonder direct toezicht mijnduikactiviteiten verrichten, mits zij zich aan de volgende beperkingen houden:

 • Penetratie is beperkt tot de 1/3 luchtregel
 • 40 meter/130 voet maximale diepte
 • Geen uitrusting verwijderen in de mijn
 • Veiligheids- en decompressiestops passend of noodzakelijk, binnen de huidige kwalificatie van leerling(en) en instructeur(s)
 • Een continue richtlijn aanhouden
 • De juiste mijnduikuitrusting wordt gebruikt

Minimum requirements:

 • Het schriftelijke examen van de TDI Cave Diver cursus met goed gevolg afleggen (de instructeur kan van deze eis afzien als de student al een TDI Full Cave brevet heeft)
 • Alle landoefeningen en mijnduikvereisten veilig en efficiënt uitvoeren
 • Blijk geven van een volwassen, gezond oordeel over duikplanning en uitvoering
 • Een gepast niveau van bewustzijn en respect voor de mijnomgeving handhaven
 • Alle duiken registreren