Helitrox

De TDI Helitrox Diver cursus behandelt de theorie, methoden en procedures voor het plannen van gefaseerde decompressieduiken met helium in het ademhalingsmengsel om de effecten van narcose door inert gas te verminderen.

De TDI Helitrox Diver cursus traint duikers in het plannen en uitvoeren van decompressieduiken tot een maximale diepte van 45 meter. Tijdens deze cursus worden ook de meest voorkomende vereisten voor uitrusting, het opzetten van uitrusting en decompressietechnieken behandeld. Studenten mogen verrijkte lucht nitrox en heliummengsels gebruiken met niet meer dan 35% helium en tot 100% zuurstof voor decompressieduiken.

Dit programma is ontworpen als een op zichzelf staande cursus, maar kan ook worden gegeven in combinatie met TDI Advanced Nitrox, als de instructeur dat wenst.

Interesse?

Voor wie is deze cursus:

 • De gebrevetteerde Advanced Diver of Intro to Tech Diver die zijn kennis van decompressietheorie en duiktechnieken met helitrox wil uitbreiden
 • De gecertificeerde Advanced Diver of Intro to Tech Diver die zijn bodemtijd wil verlengen
 • De gecertificeerde Advanced Diver of Intro to Tech Diver die interesse heeft om verder te gaan met technische duikopleidingen

Cursus vereisten:

 • Minimum leeftijd 18 jaar
 • Minimaal SDI Advanced Diver (met specialisatie Deep) of TDI Intro to Tech Diver, of gelijkwaardig.
 • Gebrevetteerd als TDI Advanced Nitrox Diver (tenzij tegelijkertijd les wordt gegeven)
 • Bewijs van 50 gelogde duiken

Wat je kunt verwachten te leren:

 • Decompressie duikplanning inclusief:
  • Zuurstofbeperkingen
  • Stikstofbeperkingen
  • Helium beperkingen
  • Decompressie gas keuzes
  • Tabellen vs. persoonlijke duikcomputers
  • Nood- en rampenplannen (apparatuurstoring, weggelaten decompressie, enz.)
 • Helium als ademhalingsgas:
  • Effecten op narcose
  • Effecten op de ademhaling
  • Effecten als isolator
  • Tegendiffusie
  • HPNS
 • Decompressieduikprocedures:
  • Selectie van uitrusting
  • Controles en oefeningen vóór de duik
  • Stressanalyse en -beperking
  • Het volgen van een decompressieschema
  • Omschakeling van gas
  • Teambewustzijn en -communicatie
  • SMB/hijszak inzet
 • Juiste trim, drijfvermogen en voortstuwingstechnieken
 • Noodprocedures (apparatuurstoringen, catastrofaal gasverlies, weggelaten decompressie, navigatiefouten, enz.)
 • Uitrusting, cilinderetikettering, analyse van nitroxmengsels en procedures voor het mengen van gas

Wat zit er voor jou in:

 • Het vermogen om zonder direct toezicht decompressieduiken uit te voeren met helium- en/of nitroxmengsels
 • Mogelijkheid om in te schrijven voor TDI Extended Range, TDI Advanced Wreck, TDI Trimix cursussen

Minimale vereisten:

 • Het schriftelijke TDI Helitrox Diver Course-examen met een score van 80% en 100% correctie door de instructeur met goed gevolg afleggen
 • Alle open water eisen veilig en efficiënt vervullen
 • Blijk geven van een volwassen, gezond oordeel over duikplanning en -uitvoering